Bruk og vedlikehold

Veiledning for bruk av Tiki Tilhengere

 • Hengerkulen må være 50 cm fra bakken.
 • Bil med henger har mye lengre bremselengde enn du er vant til.
 • Det er viktig å feste lasten korrekt og passe på at tyngden er i midten av hengeren. – Vekten på kulen skal være omtrent 50kg.
 • Vær oppmerksom ved rygging og pass på at hengeren ikke snur seg på tvers.
 • Vær oppmerksom på å surre båt eller scooter godt.
 • Ta løs kontakten og eventuelt lyslisten før du rygger ut i vannet med en båthenger.
 • Nesehjulet må kun benyttes ved forflytning av hengeren. Nesehjulet skal alltid heves og strammes i fastlåst posisjon før du kjører.
 • Tiki tilhengere som skal stå lastet med en del vekt oppi over tid (f. eks. båt på båthenger i opplag) avlastes på Leca-blokker eller tilsvarende for å ta vare på hjul, hjullagre, støtdempere og fjæring. Benytt ikke nesehjulet permanent, kun ved forflytning av henger.
 • Selv om hengerne er rustfrie og utført i varmgalvanisert stål anbefaler vi å skylle av hengerne en gang i blant (særlig båthengerne). Slik tar du bedre vare vare hengeren din og får den vil å vare enda lenger. Låser, ruller, lager og andre deler har godt av å bli skylt med ferskvann en gang i blant.
 • Følg instruksjonene om periodisk kontroll nedenfor.

  Vedlikeholds- og brukerveiledning for Tiki Tilhengere

  Tiki kabelhengere KP1500-3500 manual

  Koblingsskjema 7 pins kontakt for Tiki Tilhengere

  Koblingsskjema 13 pins kontakt for Tiki Tilhengere

  Bremsesystem Knott manual

  Bruksanvisning Goliath TR7

  Bruksanvisning Goliath TS-Serien

  Bruksanvisning Goliath AF-Serien

  Monteringsanvisning Jaxal plastlokk

  Monteringsanvisning Tiki plastlokk


Fartsgrenser

Kjører du på en veg med fartsgrense som er høyere enn 80 km/t, kan du likevel ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger.

Fra og med 11.03.22 er det tillatt for tilhengere også uten brems å kjøre i 80km/t, selv når vekten av tilhenger + last overstiger 300kg.


Forskrifter om førerkort og tillatt vekt

Klasse B (personbil)

Denne klassen gjelder føring av motorvogn (unntatt motorsykkel) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt åtte passasjerplasser i tillegg til førerplassen.

Innehaver av førerett klasse B kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt inntil 750 kg.

Det kan også være tillatt å trekke tilhenger over 750 kg med samme førerett dersom tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt + 75 kg (fører), og den tillatte totalvekten for bil og tilhenger til sammen ikke overskrider 3500 kg.
Før trekking må du dessuten alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle tilhengervekt. Denne skal ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.
Se også etter tillatte vogntogvekt. Denne skal selvsagt heller ikke overskrides, uansett førerkortklasse. Dette innebærer at summen av bilens aktuelle totalvekt pluss tilhengerens aktuelle totalvekt til sammen ikke må overskride tillatt vogntogvekt.

Klasse BE (personbil med tilhenger)

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg som man ikke kan trekke med ren klasse B.

Hvilke tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg du kan trekke med ren klasse B, er omtalt under Klasse B (personbil).

Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle tilhengervekt.
Denne skal ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har. Se også etter tillatt vogntogvekt. Denne skal selvsagt heller ikke overskrides, uansett førerkortklasse. Dette innebærer at summen av bilens aktuelle totalvekt pluss tilhengerens aktuelle totalvekt til sammen ikke må overskride tillatt vogntogvekt.


Førerkort og tillatt vekt

Utgangspunkt:

Har du førerkort klasse B, kan du kjøre bil med tillatt totalvekt inntil 3500 kg. og med tilhenger med tillatt totalvekt inntil 750 kg.
Hovedregelen er at du trenger førerkort klasse BE hvis du skal trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Dette gjelder likevel ikke dersom en dekkes av ”Campingvogn-regelen”.

Unntak og presiseringer:

1) Campingvognregelen:
Du trenger ikke alltid førerkort klasse BE for å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Det kan være tilstrekkelig å ha klasse B. Vilkårene er at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt, i tillegg kreves det (kumulativt) at kjøretøyets tillatte totalvekt og tilhengerens tillatte totalvekt til sammen ikke overstiger 3500 kg.
Denne såkalte campingvognregelen gjelder - navnet til tross - for alle typer tilhengere.

2) Maksimal aktuell totalvekt i vognkort:
Selv om du kan trekke tilhengeren med klasse B etter førerkortreglene, kan det likevel være ulovlig. I vognkortet til bilen er det angitt en maksimal aktuell totalvekt for tilhenger som kan trekkes av bilen. Den aktuelle totalvekten er vekten hengeren har i det aktuelle øyeblikket. Denne må ikke overskrides uansett hvilket førerkort du har. I tillegg kan bilens vognkort også ha en maksimal tillatt vogntogvekt – det vil si summen av bilens og hengerens tillatte totalvekter.

3) Fartsgrenser:

Utgangspunkt: Maksimal fart for henger med brems er 80 km/t.
Maksimal fart for henger uten brems er 80 km/t.
Hvis du kjører på en veg med fartsgrense høyere enn 80 km/t, kan du likevel ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger.

Hvis hengeren har en Tempo100 godkjenning, kan man kjøre i 100km/t der dette er tillatt. Tempo100 godkjenning kan man kun få på tilhengere med brems, egne kriterier må til for å få denne godkjenningen.
Det som her er nevnt følger av
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) 21. mars 1986, § 13, fjerde og femte ledd.

4) Andre førerkortklasser:
Klasse BE – Gjelder for bil i klasse B som trekker tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.
Klasse C1E – Gjelder for lett lastebil med tillatt totalvekt 3501-7500 kg og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Bilen og tilhengerens samlede tillatte totalvekt må ikke overstige 12 000 kg og tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige bilens egenvekt.
Klasse D1E - Gjelder for minibuss (9–16 passasjerplasser) og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Minibussens og tilhengerens samlede tillatte totalvekt må ikke overskride 12 000 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må heller ikke overskride minibussens egenvekt.

Persontransport:

Det er ikke tillatt å frakte personer i en tilhenger
Se også vår guide om førstegangsregistrering og omregistrering av tilhengere her.
Reglene om førstegangsregistrering og omregistrering:
Regelverket for registrering / omregistrering av tilhenger kan virke temmelig komplisert ved første øyekast. Vi har utarbeidet denne guiden for å hjelpe våre kunder å forstå sammenhengen bedre:

1) Førstegangsregistrering:
Førstegangsregistrering av tilhenger er kostnadsfritt. Hvis vi i Tiki Tilhenger AS skal registrere hengeren for deg, tar vi et gebyr på kr 450,- for denne tjenesten. Det inkluderer da jobben det tar å gjennomføre registreringen, og skiltet som festes på tilhengeren.

2) Grunnlaget for omregistreringsavgiften:
I henhold til ”Forskrift om omregistreringsavgift” §1 oppstår avgiftsplikten for tilhenger i det en registrert tilhenger registreres på ny eier, eller en avregistrert tilhenger registreres på ny eier.

3) Beregningen av omregistreringsavgiften:
Etter forskriftens §2 beregnes avgiften på grunnlag av den registreringsmessige status tilhengeren er / blir godkjent for ved omregistreringen og etter de regler og avgiftssatser som gjelder på omregistreringstidspunktet.

4) Reglene om omregistreringsavgiften:
Reglene om omregistreringsavgift er viktige å kjenne til. Sentralt er at dersom en kjøper en henger med egenvekt under 350 kg vil hengeren fritt kunne omsettes i fremtiden uten at eieren behøver å bekymre seg om omregistreringsavgift.
Dersom en går til anskaffelse av en henger med en egenvekt på mer enn 350 kg vil omregistreringsavgift etter ulike satser (se nedenfor) påløpe når hengeren har vært registrert på samme eier i mer enn 2 måneder.

Finnes det viktige unntak?

Vadtakets § 2 inneholder følgende fritaks- og refusjonsregler med hensyn til omregistreringsavgiftene gjengitt ovenfor. Legg spesielt merke til litra 9. der det (som nevnt ovenfor) påpekes at tilhengere som har vært registrert på samme eier i 2 måneder eller mindre kan omregistreres avgiftsfritt (selv om de veier mer enn 350 kg)

§2: Det gis fritak eller refusjon av avgift ved omregistrering av kjøretøy:

 1. ved ren navneendring (bevilling for / registrering av navnebytte må foreligge),
 2. på ektefelle,
 3. mellom foreldre og barn som arv (fullt skifte),
 4. som er 30 år eller eldre,
 5. som utloddes og som tidligere har vært registrert på utlodderen,
 6. som registreres på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn,
 7. på NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler i Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker som deltar i Partnerskap for Fred,
 8. som registreres på Den nordiske investeringsbankens og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,
 9. som har vært registrert på samme eier i 2 måneder eller mindre (samlet påskiltings-/registreringstid),
 10. som tas tilbake av selger som følge av hevet kjøp etter kjøpslovens bestemmelser,
 11. ved fusjon mellom aksjeselskaper.
 12. ved omdannelse av virksomheter når tidligere og ny(e) eiere(e) er identiske, ved sletting av registrert eier eller medeier i motorvognregisteret. Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av og vilkår for fritak.

Ytterligere presiseringer av de ulike unntaksbestemmelsenes innhold finner en i ”Forskrift om omregistreringsavgift” fastsatt av Finans og tolldepartementet 2. juli 1986 i medhold av lov av 19 juni 1959 nr. 2 og stortingets avgiftsvedtak.


Hva har jeg lov til å kjøre?

Gå til vegvesenets tilhengerkalkulator for å se hva du kan kjøre.